AVALEHT SELTS LIIKMETELE ETTEKANDED ja PILDID* LINGID KONTAKT
e-mail:  kood: 
LIIKMETELE
Eesti Perinatoloogia Seltsi XXIX aastakonverents 2019, T a r t u
EPS XXIX aastakonverentsi K A V A »
EPS XXIX aastakonverentsi K A V A »
K o r r a l d a j a
Eesti Perinatoloogia Selts (EPS)
T o i m u m i s k o h t / P a r k i m i n e
» Dorpati Konverentsikeskus Turu 2, Tasku, T a r t u vaata kaarti »
parkimine »
M a j u t u s
» EPS XXIX aastakonverentsi 2019 korraldamisel majutuse organiseerimisega kahjuks ei tegele.
» P.S Tartu majutused: Booking.com-is.
O s a v õ t u m a k s
1. päev
1.11.2.2019
2. päev
2.11.2019
mõlemal
päeval
EPS liige, varane registreerumine
(kuni 30.09.19)
30 eurot* 20 eurot* 50 eurot*
EPS liige, hiline registreerumine
(alates 01.10.19)
50 eurot 30 eurot 80 eurot
*) NB! Soodustusega osalustasu kehtib EPS liikmetele, kellel puudub EPS liikmemaksu võlg
EPS mitteliige, varane registreerumine
(kuni 30.09.19)
60 eurot 30 eurot 90 eurot
EPS mitteliige, hiline registreerumine
(alates 01.10.19)
70 eurot 40 eurot 110 eurot
Tudeng
(Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
35 eurot 35 eurot 35 eurot
» EPS liikmetel, kellel veel on tasumata 2016/2017/2018/2019 a liikmemaks (20 eurot/aastas), palume see kindlasti tasuda, et saaksite konverentsile registreeruda  s o o d u s h i n n a g a.
Liikmemaks palume tasuda eraldi pangaülekandega, märkides selgitusse
"EPS liikmemaks 2016/2017/2018/2019" koos "maksja ees- ja perekonnanimega".
» Pangaülekanne
- Saaja: Eesti Perinatoloogia Selts
- Kontonumber (a/a): EE 8910 10152001557005
- Selgitus: "EPS liikmemaks 2016/2017/2018/2019" ja/või "2019 EPS konverentsi osavõtumaks"
T o i t l u s t u s / Õ h t u s ö ö k
» Osavõtumaks sisaldab kohvi- ja lõunapause
» 1. päeva lõpu (1.11.19) õhtusöögi eest tuleb kõigil tasuda eraldi 5 eurot.
P.S Õhtusöögile palume end  k i n d l a s t i  eelnevalt registreerida, vt allpool [registreeru »]
R e g i s t r e e r i m i n e
» Varane registreerumine: kuni 30.09.2019
» Hiline registreerumine: alates 01.10.2019
» Registreerumine lõpeb 15.10.2019 (kohtade täitumisel varem)
» NB! Registreerimisel palume kindlasti märkida:
- oma ees- ja perekonnanimi
- osalemine eraldi kas 1. või 2. päeval, või mõlemal
- oslemine 1. päeva lõpu õhtusöögil, mille eest tuleb kõigil tasuda eraldi 5 eurot
P.S Õhtusöögile palume end kindlasti eelnevalt registreerida, vt allpool [registreeru »]
» Enne konverentsile registreerumist palume Teil, kellel on 2016/2017/2018/2019 a liikmemaks veel tasumata, see  k i n d l a s t i  tasuda
» Vajadusel täiendav info: Aira Aleksejeva (aira.aleksejeva[ät]kliinikum.ee)
» Seoses piiratud kohtade arvu ja aktiivse registreerumisega on 2019. aastakonverentsi (EPS XXIX) registreerumine
L Õ P P E N U D
V a b a n d a m e !